Hallitus vuonna 2020Syyskokouksessa valittiin vuodelle 2020 puheenjohtajaksi valittiin Terhi Pietiläinen ja varapuheenjohtajaksi Senja Jouttimäki. Hallituksen jäseniksi seuraavaksi toimikaudeksi valittiin seuraavat: kaksivuotiskauden toisella kaudella jatkavat Jorma Ahonen, Heidi Andersson, Sirkku Blinnikka, Saara Hakaste, Kirsti Nenye ja Janne Ridanpää. Erovuoroisista kahden vuoden ensimmäiseksi kaudeksi hallitukseen valittiin Satu Lehtola, Riitta Niskanen, Matti Oijala, ja Ossi Nummela.

Yhdistyksessä jatkavat sihteerinä Kirsti Nenye ja taloudenhoitajana Satu Lehtola.

Vastaa