Pidetyt kokoukset

Syyskokous 2017 LUT:issa 
Tutkimusseuran syyskokous pidettiin 27.11.2017 Tietoportissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Lahden yksikössä, jonka toimintaa esitteli professori Tuomo Uotila. Lisäksi erikoistutkija Lea Hennala esitteli juuri ilmestynyttä arviointitutkimusta Launeen kotihoidon ulkoistuksen vaikutuksista. Keskustelu oli vilkasta. LUT tarjosi myös kahvit.
Syyskokouksen henkilövalinnat: Tutkimusseuran puheenjohtajana jatkaa Ville Marjomäki ja varapuheenjohtajana Matti Oijala. Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2018-19 valittiin Riitta Niskanen, Ossi Nummela, Markku Riihinen ja Satu Lehtola, joka on uusi hallituksessa ja on lupautunut ensi vuonna taloudenhoitajaksi. Hallituksen jäseninä jatkavat edellisenä vuonna kahdeksi vuodeksi(2017-18) valitut Heidi Andersson, Mari Anttila, Saara Hakaste, Kirsti Nenye, Jukka Oksa ja Terhi Pietiläinen. Toiminnan tarkastajina jatkavat edelleen Seppo Toivonen ja Hannu Poutiainen. Linkit: ¦ kokouskutsu ja asialista¦ toimintasuunnitelma 2018 ¦ talousarvio 2018 ¦ kokouksen pöytäkirja

Vuosikokous (kevätkokous) 2017
Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikokous pidettiin maanantaina 24.4.2017 klo 18 Muotoiluinstituutin tiloissa Lahdessa. Kokouksen päätyttyä yliopettaja FT Mirja Kälviäinen ja TKI-johtaja Kristiina Soini-Salomaa esittelevät Muotoiluinstituutin tutkimustoimintaa.
Linkkejä: ¦ pöytäkirja ¦ tuloslaskelma ja tase 2016> ¦ toimintakertomus 2016.

Syyskokous 2016
Päijät-Hämeen tutkimusseuran syyskokous pidettiin 23.11.2016 Tietoportissa. Kokouksen jälkeen Tiina Granqvist piti esityksen Lahden kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen lähitulevaisuuden näkymiä.
Puheenjohtajaksi vuodeksi 2017 valittiin Ville Marjomäki ja varapuheenjohtajaksi Matti Oijala. Erovuoroiset jäsenet Kirsti Nenye, Heidi Andersson, Saara Hakaste, Anna Kouhia ja Jukka Oksa valittiin uudeksi kaksivuotiskaudeksi. Uusina hallituksen jäseniksi valittiin Terhi Pietiläinen ja Mari Anttila. Edellisenä vuonna kahdeksi vuodeksi valitut Ossi Nummela, Markku Riihinen ja Riitta Niskanen jatkavat hallituksessa vuonna 2017. Linkkejä ¦ pöytäkirja ¦ talousarvio 2017 ¦ toimintasuunnitelma 2017.

Vuosikokous 2016
Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin tiistaina 26.4. 2016 Wellamo – opiston tiloissa Lahdessa. Linkit: ¦kokouksen pöytäkirja (tulossa), ¦toimintakertomus 2015, ¦tilinpäätös 2015.

Syyskokous 2015
Syyskokous 2015 pidettiin 25. marraskuuta Malskin tiloissa (Mallaskatu 1, Lahti). Kokouksen aluksi kuulimme katsauksen Malskin toiminnan tilantesta.
Seuran jäsenmaksu vuodelle 2016 päätettiin pitää entisen suuruisena. Puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 valittiin Ville Marjomäki ja varapuheenjohtajaksi Matti Oijala. Erovuoroiset jäsenet Ossi Nummela, Markku Riihinen ja Riitta Niskanen valittiin uudelleen hallitukseen kaksivuotiskaudeksi 2016-17. Hallituksen jäseninä kaksivuotiskautta 2015-16 jatkavat Kirsti Nenye, Anja Suomi, Heidi Andersson, Saara Hakaste, Anna Kouhia ja Jukka Oksa. ¦ pöytäkirja , ¦toimintasuunnnitelma 2016, ¦talousarvio 2016.

Seuran vuosikokous 2015 Lahden tiedepuistossa
Tutkimusseuran vuosikokous (kevätkokous) pidettiin maanantaina 27.4.2015 Lahden tiedepuistossa LADECin tiloissa. Kokouksen jälkeen Lahden Seudun Kehitys LADECin kehitysjohtaja Tomi Tura esitteli LADECin toimintaa. ¦ kutsu ja esityslista ¦ pöytäkirja ¦ toimintakertomus 2014 ¦ tilinpäätös 2014

Syyskokous 2014 Lahden kansanopiston Ylätuvassa
Syyskokouksessa 1.12.2014 valittiin vuodeksi 2015 tutkimusseuran puheenjohtajaksi Ville Marjomäki ja varapuheenohtajaksi Matti Oijala. Seuran hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudeksi 2015-2016 valittiin uusina jäseninä Anja Suomi ja Kirsti Nenye sekä erovuorossa olevista valittiin uudelleen Heidi Andersson, Saara Hakaste, Anna Kouhia ja Jukka Oksa. Edellisenä vuonna kahdeksi vuodeksi valittuina hallituksessa jatkavat Marjo Luhtanen, Riitta Niskanen, Ossi Nummela ja Markku Riihinen. Syyskokouksessa päätettiin vuoden 2015 jäsenmaksuksi 20 € henkilöjäsenille, 30 € yhdistyksille ja 150 € kunnille.  Kokousasioiden jälkeen Anna Kouhia alusti aiheesta ”Lahti-blogi Lahden kuvana ja kuvaajana”. Esitys perustui vuosikirjassa 2014 julkaistuun artikkeliin. ¦kokouksen pöytäkirja, ¦toimintasuunnnitelma 2015, ¦talousarvio 2015.

Tutkimusseuran vuosikokous 2014
Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikokous (kevätkokous) pidettiin maanantaina 17.maaliskuuta 2014 oppimiskeskus Fellmanniassa. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset vuosikokousasiat sekä valittiin hallituksesta eroa perhesyistä pyytäneen Kati Mikkolan tilalle hallituksen jäseneksi Heidi Andersson. Kokouksen jälkeen Ulla Weijo esitteli Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) kansainvälistä toimintaa. Linkit: ¦kokouksen pöytäkirja, ¦toimintakertomus 2013, ¦tilinpäätös

Syyskokous 2013 Lahden kansanopiston Ylätuvassa
Syyskokouksessa valittiin vuodeksi 2014 puheenjohtajaksi Birgitta Stjernvall-Järvi ja varapuheenohtajaksi Matti Oijala. Erovuoroiset hallituksen jäsenet Marjo Luhtanen, Ville Marjomäki, Riitta Niskanen, Ossi Nummela ja Markku Riihinen valittiin uudeksi kaksivuotiskaudeksi 2014-2015. Edellisenä vuonna kahdeksi vuodeksi valittuina hallituksessa jatkavat vuonna 2014 Maria Laine, Saara Hakaste, Kati Mikkola, Jukka Oksa ja Anna Kouhia. ¦pöytäkirja, ¦toimintasuunnnitelma 2014, ¦talousarvio 2014.