Arno Forsiuksen julkaistut kirjoitukset

Osa 1, kirjoitukset vuosina 1960–1994

Luettelon jatko-osat:

Osa 2, kirjoitukset vuosina 1995–1999
Osa 3, kirjoitukset vuosina 2000–2003
Osa 4, kirjoitukset vuosina 2004–2006
Osa 5, kirjoitukset vuodesta 2007

1960

(et E. Nikkilä): Clinical value of serum leucine aminopeptidase determination. Ann. med. int. Fenniae 49: 211–217, 1960

1960–1973

Me naiset lehden lääkäripalsta vuosina 1960–1973 nimimerkillä "Stetoskooppi", yhteensä n. 625 palstaa

1962

Nestetasapainosta ja sen häiriöiden hoidosta. Käytännön lääkäri 2: 1–19, 1962

1964

Lääkäri kertoo (kokoelma lääkärinpalstoja Me naiset -lehdestä). Me naiset -lehti, Helsinki 1964. (110 s.)

1966

Alkoholin väärinkäyttäjä sisätautilääkärin potilaana. Tiimi 1: 4–5, 1966

1968

Krapulasta ja sen hoidosta. Tiimi 4: 15, 1968

1971

Vaitiolovelvollisuudesta sairaalassa. Apuhoitajalehti 1: 2–4, 1971

Ikuinen nuoruus on yhä haave. Viikkosanomat 30: 17, 1971

(ja T. I. Haapalainen): Kaksi vanhinta suomalaista 1600-luvun painettua lähdettä: Forsiuksen ja Pictoriuksen koraalikokoelmat. Kirkkomusiikkilehti 3: 40–42, 1971

1974

Aikansa tiedon julkistaja (Sigfridus Aronus Forsius). Uusi Suomi 21.9.1974. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

1975

Mistä meitä arvostellaan. Suomen Lääkärilehti 1975: 18: 1520–1522. Kirjoitus on kotisivuilla.

1976

Siirtyneiden ja siirtyvien sairaaloiden toiminnallisista edellytyksistä. Sairaala 8–9: 281, 1976

Yhteistyömuotojen kehittäminen terveyslautakunnan alaisissa laitoksissa. Hallinto ja terveys 3: 163–168, 1976

1977

Krapulasta ja sen hoidosta. Tiimi 1: 23, 1977

Taide kehittää ja parantaa. Etelä-Suomen Sanomat 14.7.1977. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Viina, kahvi ja tupakka rajoitusten pakkopaidassa. Etelä-Suomen Sanomat 13.11.1977

Potilas – lääkäri -suhde. (Veikko Tähkän kirjan arvostelu.) Medisiinari 6: 41–43, 1977

Sokeritauti, Diabetes mellitus. Lahden lääkäriluettelo 1977, Lahti 1977

1977–1980

Terveydenhuollon kehitys Hollolassa ja Lahdessa [vuosina 1523–1865]. Hallinto ja terveys 2: 125–156, 1977; 3: 240–272, 1977; 4: 301–332, 1977; 5: 409–438, 1977; 1: 38–64, 1978; 2: 97–132, 1978; 3: 191–219, 1978; 4: 288–315, 1978; 6: 487–516, 1978; 2: 148–172, 1979, 4: 277–308, 1979; 5–6: 338–375, 1979; 1: 38–60, 1980; 2: 101–123, 1980; 3–4: 186–208, 1980; 5–6: 244–276, 1980

1978

Potilaan omaiset. Hallinto ja terveys 1: 65–73, 1978

Kunnallisten luottamushenkilöiden toimivallan kehitys terveydenhuollon hallinnossa. Hallinto ja terveys 2: 90–96, 1978. Kirjoitus on kotisivuilla.

1979

Jalkarannan sairaala 1959–1979. (Eripainos Lahden kaupungin terveyslautakunnan kertomuksesta vuodelta 1978, Kertomuksessa Lahden kaupungin kunnallishallinnosta 1978, Lahti 1979.) (40 s.)

Hieronymus von Birckholtzin, Sigfridus Aronus Forsiuksen ja Daniel Theodorus Hjortin tieteellis-poliittinen tutkimusmatka Lapissa 1601–1602. Tornionlaakson vuosikirja 1979: 90–122, Tornio 1979. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Eläinten lääkehuollon kehitys Suomessa ennen vuotta 1865. Suomen eläinlääkärilehti 85: (9) 393–404, (11) 443–452, 1979. Aiheesta on kaksi kirjoitusta kotisivuilla, osa 1/2 ja osa 2/2

1980

Vallasväkeä varjokuvina, Hollolalainen upseerioppilas siluettimaalarina (Knut Oskar Arndt Björkstén). Tuohitorvi, Päijät-Hämeen museoiden äänenkannattaja 1: 10–11, 14, 1980. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Vanhusväestön hoito-ongelmista Lahdessa. Sairaala 5: 204–205, 1980. Julkaistu uudelleen: Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1980: 18–22, Lahti 1980

Verenkiertotaudit muuttuvassa maailmassa. Sydän, Suomen Sydäntautiliiton julkaisu, 4: 4–5, 26.5.1980

Sairaalamuseo kaupunginsairaalassa. Hollolan Lahti, Lahti-Seuran tiedotuslehti 1980: 1: 10. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lahden kaupunginsairaala 70-vuotias, Lyhyt katsaus sairaalan kehitykseen vuosina 1910–1980. Tervi, Lahden terveysviraston henkilökuntalehti 2: 4–10, 1980. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

”Rahkasammal”. [Irma Telkin runoteoksesta.] Tervi, Lahden terveysviraston henkilökuntalehti 2: 11, 1980

Lahden kaupunginsairaala vuosina 1910–1980. Hollolan Lahti, Lahti-Seuran tiedotuslehti 2: 12–13, 1980. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

[Nimim. Juotikas] Vanhassa vara parempi. [Pakina]. Tervi, Lahden terveysviraston henkilökuntalehti 2: 20, 1980. Kirjoitus on kotisivuilla.

Makeiset pois myös aikuisten suusta. Duodecim 96: 1054, 1980

Lahden kaupunginsairaalan sairaalamuseo. Tuohitorvi, Päijät-Hämeen museoiden äänenkannattaja 3: 8, 1980

Katovuosi 1867 ja sen seuraukset Lahden seudulla. Lahden museo- ja taidelautakunta, Tutkimuksia XVII, 1980. (63 s.) Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

1981

Päijät-Hämeen tutkimusseura ry. Museouutiset, Päijät–Hämeen museoiden äänenkannattaja 2: 11–12, 1981

Lahden kaupungin terveydenhoitolautakunta – terveyslautakunta vuosina 1906–1981. Lahden museo- ja taidelautakunta, Piirteitä Lahden historiaan XI, 1981. (86 s.)

Lahden kaupungin kunnallinen sairaankuljetus vuosina 1912–1945. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1981: 6–18, Lahti 1981. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Päijät-Hämeen keskussairaalan perustamisen alkuvaiheet. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1981: 19–31, Lahti 1981. Kirjoitus on kotisivuilla.

1982

Sigfridus Aronus Forsiuksen kirjanpainajista. Bibliophilos 1: 1–5, 1982. Kirjoitus on kotisivuilla.

Luettelo Sigfridus Aronus Forsiuksen (n. 1560–1624) kirjallisesta tuotannosta. Bibliophilos 1: 6–10, 1982; [Lisäys] Bibliophilos 3: 96, 1982. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Puusepän käsi. Hollolan Lahti, Lahti-Seuran tiedotuslehti 1: 24–25, 1982

Leipurin astma. Hollolan Lahti, Lahti-Seuran tiedotuslehti 2: 6–7, 1982

Jälkiuunileipä. Hollolan Lahti, Lahti-Seuran tiedotuslehti 2: 13–14, 1982

Lahden kaupungin kunnallissairaalan johtokunta – sairaalalautakunta 1910–1975. Lahden museolautakunta, Piirteitä Lahden historiaan XII, 1982. (91 s.) Sisältää myös: Lahden kaupunginsairaala 1910–1980, s. 34–42, ja Lahden kaupunginsairaalan henkilökunta 1910–1980, s. 43–91. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys Hollolassa ja Lahdessa vuoteen 1865. (Väitöskirja.) Lahden kaupunki. Hämeenlinna 1982. (528 s.)

Sigfridus Aronus Forsiuksen Minerographia. Bibliophilos 3: 65–70, 1982. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Päijät-Hämeen keskussairaalahankkeen toinen vaihe 1940–1946. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1982: 6–22, Lahti 1982. Kirjoitus on kotisivuilla.

(toim.) Eräs elämäntarina. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1982: 167–173, Lahti 1982

Katsaus vanhainkotien vaiheisiin Lahdessa. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1982: 142–151, Lahti 1982. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

1983

Hollolan piiri- ja kunnanlääkäreistä. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1983: 27–33, Lahti 1983

Sigfridus Aronus Forsius ja virsikirjat. Bibliophilos 3–4: 68–73, 1983. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kyminlaakson Lääkäriseura 1909–1984. Lahti 1983. (256 s.) Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

1984

[Muistokirjoitus, professori Aarne Valle.] Etelä-Suomen Sanomat 4.1.1984.

Mikä tauti tyyfus on? Duodecim 100: 311, 1984. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Ympäristöolojen sosiaalilääketieteellisestä merkityksestä Suomessa ennen 1900-lukua. Medisiinari 4: 12–15, 1984. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lahden kaupungin sosiaalilautakunta 1907–1984, lastensuojelulautakunta 1924–1950, kasvatusneuvolan johtokunta 1954–1984. Lahden museolautakunta, Piirteitä Lahden historiaan XIV, 1984. (78 s.)

Lahti saa rautatien. Hollolan Lahti, Lahti-Seuran tiedotuslehti 3: 7–13, 1984

Influenssaepidemioista yleensä ja espanjantaudista Lahdessa 1918–1920. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1984: 9–12, Lahti 1984. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

G. J. Ramstedt, lahtelainen tiedemies. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1984: 13–21, Lahti 1984. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

1985

Sigfridus Aronus Forsius historiankirjoittajana. Bibliophilos 1: 33–36, 1985. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

G. J. Ramstedt, lahtelainen tiedemies. Lahti ja me, Lahden kaupungin tiedotuslehti 4: 2, toukokuu 1985. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

G. J. Ramstedt, monipuolinen kulttuurihenkilö. Suomalais-japanilaisia suhteita 1935–1985, Suomalais-Japanilainen Yhdistys r.y:n Julkaisu No 4: 27–34, Helsinki 1985. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sotilassairaalat Lahdessa 1939–1945. RUK 178 Lääkintähuoltolinja (kurssijulkaisu): 44–47, (Lahti 1985). Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Vanhusten hoito Lahdessa 1985. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1985: 9–14, Lahti 1985

Lahtelaisuutta etsimässä. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1985: 165–168, Lahti 1985. Kirjoitus on kotisivuilla.

Lahden kaupunginsairaala 1910–1985. Lahden museolautakunta, Piirteitä Lahden historiaan XV, 1985 (130 s.). Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kalevalan lääkintätietous. Bibliophilos 4: 97–102, 1985. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

1986

Sigfridus Aronus Forsius tähtitieteilijänä. Bibliophilos 1: 9–14, 1986

Hildegard Bingeniläinen. Hippokrates, Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja, 3. vuosikerta – 3 årgången, 1986: 44–51, Helsinki 1986. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sigfridus Aronus Forsius almanakan tekijänä. Bibliophilos 4: 97–105, 1986. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Epidemioista, väestötapahtumista ja kuolinsyistä. Suku ja tieto 3, Sukututkimuspäivien esitelmiä 1982–1986, Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja 40: 81–97, Pieksämäki 1986. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

1987

Päijät-Hämeen keskussairaalahankkeen kolmas vaihe 1947–1963. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1986: 9–17, Lahti 1987. Kirjoitus on kotisivuilla.

Sveitsiläiset juustonvalmistajat Päijät-Hämeessä. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1986: 19–32, Lahti 1987. Kirjoitus on kotisivuilla.  

Sigfridus Aronus Forsiuksen matka Lapissa 1601–1602. Bibliophilos 2: 44–54, 1987. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Onko vanhainkodille vaihtoehtoa? Etelä-Suomen Sanomat N:o 258, 22.9.1987, s. 2

Willehad Wuorinen [rokottaja ja raittiuskasvattaja]. Hollolan Lahti, Lahti-Seuran tiedotuslehti 3: 9–10, 1987. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kunnankätilö, ensimmäinen Hollolan kunnan toimenhaltija. "Herrat ja myä", Hollolan kotiseutukirja I: 55–58, Lahti 1987. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lahden kunnallinen hammashoito 1937–1987. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1987: 9–30, Lahti 1987. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Vesijärven myrkylliset sinilevät vuonna 1928. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1987: 31–35, Lahti 1987. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Terveydenhuollon tapahtumia itsenäisyyden aikana. Päijät-Hämeen Sanomat, joulukuu 1987: 10–11, 1987

1988

Raivotauti eli vesikauhu on saatu rokotteella hallintaan. Etelä-Suomen Sanomat N:o 86, s. 2, 27.3.1988. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Launeen huuhtomatupa ja pesulaitos. Hollolan Lahti 2: 10–12, 1988. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lahden kaupunginsairaalan lastenpsykiatrian osasto 1957–1987. Hollolan Lahti 3: 18–20, 1988. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lotilan vaivaistalon alkuvaiheet. "Talonpojat ja tyä", Hollolan kotiseutukirja II: 13–24, Lahti 1988. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Terveydenhoidon valvontaa Lahden kylässä ja kauppalassa. Hollolan Lahti 4: 4–8, 1988. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sigfridus Aronus Forsius sotilaspappina 1599–1601. Genos 3: 117–122, Vuosikerta – Årgång 59, 1988. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Karl Viktor Boman, lahtelainen luottamushenkilö ja toimenhaltija [kaupungin ensimmäinen terveyspoliisi]. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1988: 9–14, Lahti 1988. Kirjoitus on kotisivuilla.

Ulrik Rudenschöld ja hänen matkansa Suomessa vuosina 1737–1738. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1988: 15–16, Lahti 1988 (Artikkeliin liittyy kirjoittajan suomennos: Ulrik Rudenschöld, Kertomus koskista ja tuotteista sekä muusta Kyminkartanon ja Uudenmaan lääneissä. Alkuosa. Päivätty Turussa 31.7.1738. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1988: 17–37, Lahti 1988

Päijät-Hämeen tutkimusseura 1978–1988. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1988: 97–122, Lahti 1988

1989

Kun Tiirismaalle suunniteltiin keuhkotautiparantolaa. Hollolan Lahti 1: 4–5, 1989.

Lahden kaupungin rankkuri eli putimies. Hollolan Lahti 1: 5, 1989. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Selluloosatehtaiden ongelmia Lahdessa. Hollolan Lahti 2: 9–11, 1989. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kotiseututyön tulevaisuudesta. Hollolan Lahti 3: 4–5, 1989

Lahden kaupunginsairaalan lääkehuollosta 1910–1989. Hollolan Lahti 3: 7–8, 1989

100 vuotta sitten. Kehitys alkaa nopeutua. Suomen Lääkärilehti 1989: 24: 2403. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

100 vuotta sitten. Vuoden 1879 terveydenhoitosääntö. Suomen Lääkärilehti 1989: 25: 2508. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

100 vuotta sitten. Kunnanlääkärijärjestelmän alku. Suomen Lääkärilehti 1989: 26: 2622. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

100 vuotta sitten. Kuntiin perustetaan sairastupia. Suomen Lääkärilehti 1989: 27: 2730. Korjaus, Suomen Lääkärilehti 1989: 30, 3062. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

100 vuotta sitten. Kätilötoimintaa tehostetaan. Suomen Lääkärilehti 1989: 28: 2842. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

100 vuotta sitten. Isorokkorokotus tulee pakolliseksi. Suomen Lääkärilehti 1989: 29: 2955. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

100 vuotta sitten. Sairaanhoitajattaria koulutetaan. Suomen Lääkärilehti 1989: 30: 3053. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

100 vuotta sitten. Tuberkuloosin hoito käynnistyy. Suomen Lääkärilehti 1989: 31: 3226. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

100 vuotta sitten. Mielisairaanhoitoa kehitetään. Suomen Lääkärilehti 1989: 33: 3447. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Apteekkari Karl Edvard Waldstedt. "Kolmas tolen tekie", Hollolan kotiseutukirja III: 17–24, Hollolan kotiseutuyhdistys ry., Lahti 1989. Kirjoitus on kotisivuilla.

Sigfridus Aronus Forsius lääkintätaidon kuvaajana. Hippokrates, Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja, 6. vuosikerta – 6 årgången, 1989: 84–106, Helsinki 1989. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Viinasta, oluesta ja raittiustyöstä Hollolassa ja Lahden kauppalassa. Hollolan Lahti 4: 7–10, 1989. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Rokotuksista ei ole haittaa lapsille [Lukijan Sana -osastossa]. Etelä-Suomen Sanomat N:o 345, s. 9, 20.12.1989

Influenssa kiusannut ihmisiä antiikin Rooman ajoista asti. Etelä-Suomen Sanomat N:o 346, s. 2, 21.12.1989. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sairaalasielunhoitotyö Lahdessa 1964–1989. Lahden ev.lut. seurakuntien sairaalasielunhoitotyön 25-vuotishistoriikki. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1989: 9–34, Lahti 1989. Kirjoitus on kotisivuilla.

Päijät-Hämeen bibliografia 1970–1985. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1989: 35–37, Lahti 1989

1990

Kynnet ja kynnenvihat. Hollolan Lahti 1: 13–14, 1990

Naantalin luostarin lääkekirja [Lukijan Sana -osastossa]. Etelä-Suomen Sanomat N:o 84, s. 11, 26.3.1990. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kun tulee kesä ja kärpäset. Etelä-Suomen Sanomat N:o 112, s. 2, 25.4.1990

Kun Hollolassa sairastettiin malariaa. Hollolan Lahti 2: 4–5, 1990. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla

Syöpäläisuskomuksista. Hollolan Lahti 2: 13–14, 1990. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Ensimmäinen sitoutumattomien sairaanhoitajattarien oppilaitos. Suomen Lääkärilehti 1990: 19–20: 1810–1811. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla .

Rutto ja kolera herättävät vieläkin kauhua ja pelkoa. Etelä-Suomen Sanomat N:o 205, s. 2, 31.7.1990

Astrologian heijastumia nykyajassa. Suomen Lääkärilehti 1990: 22–23: 1973–1974. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Malaria uhkaa levitä liikenteen kasvaessa. Horkkasääskiä lentokoneiden mukana Afrikasta Eurooppaan. Etelä-Suomen Sanomat N:o 219, s. 2, 14.8.1990

Raajarikkoisten koulu Helsinkiin 1890. Suomen Lääkärilehti 1990: 25: 2177. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Hampaiden kunto vaikuttaa terveyteen. Osa 1, Lahti ja me, Lahden kaupungin tiedotuslehti N:o 7, Syyskuu 1990, s. 11. – Osa 2, Lahti ja me, Lahden kaupungin tiedotuslehti N:o 8, Lokakuu 1990, s. 4. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sata vuotta sitten – asetus lääkärintoimen harjoittamisesta. Suomen Lääkärilehti 1990: 26: 2259. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Syöpäläisistä ja niiden torjunnasta. Hollolan Lahti 3: 4–5, 1990. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kokaiinista se alkoi. [Paikallispuudutus 100 vuotta.] Suomen Lääkärilehti 1990: 27: 2373. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sata vuotta maidon pastörointia. Suomen Lääkärilehti 1990: 29: 2587. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sata vuotta difteria-antitoksiinin löytämisestä. Suomen Lääkärilehti 1990: 30: 2699. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kunnanlääkärinä Kiikassa 1954–1957. Kunnallislääkäri – Kommunalläkaren, Vol 6, No 6, 1990, 50–57. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

HIV-epidemian tulevaisuudennäkymät eivät näytä hyviltä. Etelä-Suomen Sanomat N:o 294, s. 2, 28.10.1990

Thomas More ja armokuolema. Suomen Lääkärilehti 1990: 32: 2960. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

[Nimimerkillä Poika, 61 v.]: 1940-luku [Vihdin yhteiskoulussa 1940–1944], Koulumuistoja vuosien varrelta ..., Vihdin yhteiskoulun 60–vuotisjuhlan näyttelymoniste, [Vihti 1990]

Sairastumisen joukkopelko. Suomen Lääkärilehti 1990: 33: 3058–3059. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Parantajapyhimykset. Hippokrates, Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja, 7. vuosikerta – 7 årgången, 1990: 33–53, Vammala 1990. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kaljupäisyyden ikiaikainen ongelma. Suomen Lääkärilehti 1990: 34: 3144. Kirjoitus on kotisivuilla.

Hollolan asukkaiden sairaalankäytöstä vuoteen 1905. "Juttua tulie ku turki hijast", Hollolan kotiseutukirja IV: 25–34, Hollolan kotiseutuyhdistys ry., Lahti 1990

Terveydenhoidon valvontaa Lahdessa 1906–1927. Hollolan Lahti 4: 4–7, 1990. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Luigi Cornaro ja hänen vaihtoehtohoitonsa. Suomen Lääkärilehti 1990: 36: 3340. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Honkapirtti, entinen Merilä. [Eliel Saarisen piirtämä huvila.] Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1990: 21–26, Lahti 1990. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Päijät-Hämeen keskussairaalahankkeen neljäs vaihe 1964–1976. Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1990: 71–81, Lahti 1990. Kirjoitus on kotisivuilla.

1991

Helsingin yliopistoon hygienian professuuri 1890. Suomen Lääkärilehti 1991: 3: 193. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Meripihka lääketieteessä. Suomen Lääkärilehti 1991: 4: 317–318. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lastentautiopin professuuri Helsingin yliopistoon 1890. Suomen Lääkärilehti 1991: 5: 43. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Suomen Talousseura. Suomen Lääkärilehti 1991: 6: 533. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Rumfordin kreivin köyhäinkeitto. Suomen Lääkärilehti 1991: 8: 758. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Terveydenhoidon valvontaa Lahdessa 1928–1945. Hollolan Lahti 1: 4–7, 1991. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Joseph-Ignace Guillotin ja giljotiini. Suomen Lääkärilehti 1991: 11: 1108. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla. Katso myös toista kirjoitusta.

Unelma yhteiskunnasta ilman järjestettyä terveydenhuoltoa. Suomen Lääkärilehti 1991: 12: 1213. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Varhaista raittiusvalistusta. Suomen Lääkärilehti 1991: 13: 1322. Kirjoitus on kotisivuilla.

Hammaslääketieteen opetuksen alkaminen Helsingin yliopistossa. Suomen Lääkärilehti 1991: 14: 1428. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kirurgia 1700-luvun Britanniassa. Suomen Lääkärilehti 1991: 15: 1531. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Naantalin luostarin lääkekirja. Suomen Lääkärilehti 1991: 16: 1640. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Tapanilan vanhainkoti 60 vuotta. I. osa. Hollolan Lahti 2: 8–11, 1991. II. osa. Hollolan Lahti 3: 4–7, 1991. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Ruttonuolet ja muut tautiammukset. Suomen Lääkärilehti 1991: 18: 1835. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Eivät spartalaiset lapsia rotkoon heittäneet! Suomen Lääkärilehti 1991: 19–20: 1946. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Terveydenhuoltoa keskiaikaisessa Tukholmassa. Suomen Lääkärilehti 1991: 22–23: 2133–2134. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Pyhimykset parantajina. Suomen Lääkärilehti 1991: 24: 2255. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lukkarit sairaiden hoitajina. Suomen Lääkärilehti 1991: 25: 2355. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Matotaudit ja tautimadot. Suomen Lääkärilehti 1991: 26: 2452. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Nostradamus. Suomen Lääkärilehti 1991: 27: 2558. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Voimavarojen puute aiheuttaa eettisiä ongelmia. Sairaala -lehti n:o 9: 6–9, 1991

Anders Chydenius, sielun ja ruumiin parantaja. Suomen Lääkärilehti 1991: 28: 2671. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Ensimmäiset lääkärit Ruotsi-Suomessa. Suomen Lääkärilehti 1991: 31: 2999. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kuninkaallinen kosketus. Suomen Lääkärilehti 1991: 32: 3103. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

24 teesiä alkoholista. Lahti ja me, Lahden kaupungin tiedotuslehti N:o 8, marraskuu 1991, s. 8. Kirjoitus on kotisivuilla.

Hollolalainen siluettimaalari Knut Oskar Arndt Björkstén. "Kyl maalima tassii", Hollolan kotiseutukirja V: 10–15, Hollolan kotiseutuyhdistys ry., Lahti 1991. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Paha silmä ja silmääminen. Suomen Lääkärilehti 1991: 35: 3410. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Diakonissalaitoksen sairaala Lahdessa. Hollolan Lahti 4: 13–15, 1991. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Muutoksia sairaalalääkärin asemassa 60 vuoden aikana. Sairaalalääkäri N:o 4: 14–16, 1991

Thomas Browne ja "Lääkärin uskonto". Suomen Lääkärilehti 1991: 36: 3512. Kirjoitus on kotisivuilla.

1992

Kiistelty ja kielletty kahvi. Suomen Lääkärilehti 1992: 3: 216. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Uroskopia. Suomen Lääkärilehti 1992: 4: 330. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Salernon koulun terveysopas. Suomen Lääkärilehti 1992: 5: 452. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Yönitkettäjä eli painaja. Suomen Lääkärilehti 1992: 6: 554. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Mandragora, lemmenmarja. Suomen Lääkärilehti 1992: 7: 653. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lahden Yksityissairaala 1947–1970. Hollolan Lahti 1: 7–9, 1992. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kosmas ja Damianos. Suomen Lääkärilehti 1992: 8: 755. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Arkkiatrin arvonimi ja Suomen arkkiatrit. Suomen Lääkärilehti 1992: 9: 845–849. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Hammaslääkärikoulutuksen alkuvaiheet Helsingin yliopistossa. Suomen Lääkärilehti 1992: 9: 863. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sir Arthur Conan Doyle ja Sherlock Holmes. Suomen Lääkärilehti 1992: 10: 992. Kirjoitus on kotisivuilla.

Terveydenhuolto ja yhteiskuntarauha. Suomen Lääkärilehti 1992: 11: 1089. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Tupakka ja tupakantuskat. Suomen Lääkärilehti 1992: 12: 1196. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lastenneuvolatyön alku sata vuotta sitten. Suomen Lääkärilehti 1992: 13: 1282. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Konrad Relanderin (myöh. ReijoWaara) väitöskirja vuonna 1892. Suomen Lääkärilehti 1992: 14: 1381. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

In memoriam. Robert von Bonsdorff 19.5.1907–25.3.1992. Suomen Lääkärilehti 1992: 15: 1532. Kirjoitus on kotisivuilla.

Karhu ja kansanlääkintä. Suomen Lääkärilehti 1992: 16: 1628. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lääketieteen kielen kehitys. Suomen Lääkärilehti 1992: 17: 1727. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Virustutkimuksen alkuvaiheita. Suomen Lääkärilehti 1992: 18: 1827. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Hildegard Bingeniläinen. Suomen Lääkärilehti 1992: 19–20: 1920. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Koleraepidemioiden opetuksia. Suomen Lääkärilehti 1992: 21: 2022. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Vihdin Säästöpankin talo 1930-luvulla. Kärväinen 2: 61–64, Vihti-Seuran julkaisuja VII, Vihti 1992

Irjalan Suvisaari. Kärväinen 2: 65–68, Vihti-Seuran julkaisuja VII, Vihti 1992

Arcanum, salainen lääke. Suomen Lääkärilehti 1992: 22–23: 2115. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Ramon Llull, doctor illuminatus. Suomen Lääkärilehti 1992: 24: 2227. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Antiikin Kreikan tarut ja lääkkeiden nimet. Suomen Lääkärilehti 1992: 25: 2329. Kirjoitus on kotisivuilla.

Serafiimiritaristo ja Serafiimilasaretti. Suomen Lääkärilehti 1992: 26: 2442. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Hugo Winter, Lahden kauppalan ja kaupungin pastori. Hollolan Lahti 1992: 3: 4–8. Kirjoitus on kotisivuilla osaksi muokattuna.

Pyhä Vitus, tanssitautisten ja vuoteenkastelijoiden parantaja. Suomen Lääkärilehti 1992: 27: 2559. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Väestövastuu perusterveydenhuollossa. Medisiinari 1: 6–8, 1992

Kansanterveyslain 20 vuotta. Suomen Lääkärilehti 1992: 28: 2669

Valtion sairaaloiden synnytysosastot 1890–luvulla. Suomen Lääkärilehti 1992: 29: 2774. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Turun kuume vuonna 1771. Suomen Lääkärilehti 1992: 30: 2872. Kirjoitus on kotisivuilla.

Geronimo Cardano. Suomen Lääkärilehti 1992: 31: 2958. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Collegium medicum. Suomen Lääkärilehti 1992: 32: 3072. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Maila Talvio ja keuhkotaudin vastustamistyö. Suomen Lääkärilehti 1992: 33: 3173. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Suuret kuolovuodet. Suomen Lääkärilehti 1992: 34: 3276–3277. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Georg Adolf von Zweygberg, lahtelainen lääkäri ja musiikinystävä. Osa 1. Hollolan Lahti 4: 4–7, 1992. Kirjoitus on kotisivuilla.

Katovuosia Hollolassa. "Kello kuus ja puntit tasa", Hollolan kotiseutukirja VI: 5–11. Hollolan kotiseutuyhdistys ry, Lahti 1992

Suomen hospitaalit. Suomen Lääkärilehti 1992: 35: 3393. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

1993

Kynnet ja kynnenvihat. Suomen Lääkärilehti 1993: 1–2: 94. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Saippua. Suomen Lääkärilehti 1993: 3: 207. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kuolemaantuomitun kuolema. Suomen Lääkärilehti 1993: 4: 316. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Carl von Linné ja lääketiede. Suomen Lääkärilehti 1993: 6: 527. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Ruttovuodet 1710–1711. Suomen Lääkärilehti 1993: 7: 628. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kirkko piti huolen vaivaisistaan. Suomen Lääkärilehti 1993: 8: 740. Aiheesta on Kirjoitus on kotisivuilla.

Georg Adolf von Zweygberg, lahtelainen lääkäri ja musiikin ystävä. Osa 2. Hollolan Lahti 1: 4–7, 1993. Kirjoitus on kotisivuilla.

Rudolf Hast, Suomen ensimmäinen piirilääkäri. Suomen Lääkärilehti 1993: 9: 850. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lahden kansanopisto sairaalanakin. Etelä-Suomen Sanomat N:o 85, s. 2, 28.3.1993. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Maailman terveysjärjestö, WHO. Suomen Lääkärilehti 1993: 10: 957

John Locke ja lääketiede. Suomen Lääkärilehti 1993: 12: 1173. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Melankolia ja musta sappi. Suomen Lääkärilehti 1993: 14: 1397. Kotisivuilla on aiheeseen liittyvä kirjoitus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kehitys Hollolassa ja Lahdessa vuosina 1866–1985. Lahden kaupunki. Vammala 1993. (606 s.)

Englannin hikitauti. Suomen Lääkärilehti 1993: 16: 1626. Kirjoitus on kotisivuilla.

Raphania eli vetotauti. Suomen Lääkärilehti 1993: 17: 1720. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Heikki Nyyssölä, Lahden kunnallissairaalan ylilääkäri. Osa 1. Hollolan Lahti 2: 4–7, 1993. Osa 2. Hollolan Lahti 3: 4–7, 1993. Kirjoitus on kotisivuilla.

Mikael Agricola ja lääkintätaito. Suomen Lääkärilehti 1993: 19–20: 1931. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Toksoplasmoosiin liittyy monia riskejä. Etelä-Suomen Sanomat N:o 184, s. 2, 11.7.1993. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Trikiinitartunnan vaara on lisääntynyt. Etelä-Suomen Sanomat N:o 212, s. 2, 8.8.1993. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Mätäkuu. Suomen Lääkärilehti 1993: 24: 2265. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Lääkäreiden koulutus Turun akatemiassa. Suomen Lääkärilehti 1993: 25: 2377. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kurkkumätä taas ajankohtainen. Etelä-Suomen Sanomat N:o 247, s. 2, 12.9.1993. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Eläinlääkintätoimen alku Ruotsi-Suomessa. Suomen Lääkärilehti 1993: 26: 2499. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Turun synnytys- ja kätilöoppilaitos. Suomen Lääkärilehti 1993: 27: 2600. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

François Rabelais, lääkäri ja kirjailija. Suomen Lääkärilehti 1993: 29: 2847. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sukupolvien välinen yhteys ja yhteiskunnallinen murros. Etelä-Suomen Sanomat N:o 282, s. 2, 17.10.1993

Robert Mayer, lääkäri, fyysikko, potilas. Suomen Lääkärilehti 1993: 30: 2957–2958. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Tulirokko. Suomen Lääkärilehti 1993: 31: 3081. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Paracelsus, lääketieteen toisinajattelija. Suomen Lääkärilehti 1993: 32: 3198. Aiheesta on laajennettu kirjoitus kotisivuilla.

Thomas Addison, lääketieteen opettaja ja taudinkuvien oivaltaja. Suomen Lääkärilehti 1993: 33: 3307. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

(ja H. Strandberg) Hippokrates, Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja – Årsskrift för Finlands Medicinhistoriska Sällskap – Annales Societatis Historiae Medicinae Fennicae, Sisältö vuosilta 1984–1993 – Innehåll för åren 1984–1993. Hippokrates, Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja, 10. vuosikerta – 10 årgången, 1993: 133–151, Vammala 1993

Wolmar Schildt, lääkäri ja suomalaisuusmies. Suomen Lääkärilehti 1993: 34: 3431. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sata vuotta vanhainkotitoimintaa Hollolassa. "Pannaav voihampaat naulaa", Hollolan kotiseutukirja VII: 41–49. Hollolan kotiseutuyhdistys ry, Lahti 1993. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Heikan Jussi ja keuhkotaudin hoito. "Pannaav voihampaat naulaa", Hollolan kotiseutukirja VII: 90–108. Hollolan kotiseutuyhdistys ry, Lahti 1993

Hjalmar Söderström, Lahden kaupunginlääkäri. Osa 1. Hollolan Lahti 4: 8–11, 1993. Kirjoitus on kotisivuilla.

Melampos ja jouluruusu. Duodecim 1993: 22: 2075–2080. Kirjoitus on kotisivuilla.

1994

J. W. Snellmanin sielutieteen oppikirja. Suomen Lääkärilehti 1994: 1–2: 106. Kirjoitus on kotisivuilla.

Hirtetyn Anne Greenin tarina. Suomen Lääkärilehti 1994: 3: 246. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Heinrich Hoffmann ja "Jörö-Jukka". Suomen Lääkärilehti 1994: 4: 367. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Tanssihulluus. Suomen Lääkärilehti 1994: 6: 614. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Hjalmar Söderström, Lahden kaupunginlääkäri. Osa 2. Hollolan Lahti 1: 4–6, 1994. Kirjoitus on kotisivuilla.

Ernst von Feuchtersleben – psykiatrian unohdettu uudistaja. Suomen Lääkärilehti 1994: 8: 855–856. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Théophraste Renaudot, sosiaalilääketieteen uranuurtaja. Suomen Lääkärilehti 1994: 9: 973. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Peräpukamien kultakausi. Suomen Lääkärilehti 1994: 10: 1076. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Vuosien 1749–1773 kuolinsyyluettelo. Suomen Lääkärilehti 1994: 11: 1220. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Theodor Fliedner ja diakonissojen koulutus. Suomen Lääkärilehti 1994: 12: 1329. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Menière ja Dupuytren. [Puheenvuoro.] Yliopisto 1994: 8: 37

Johan Haartman, Suomen lääketieteen isä. Suomen Lääkärilehti 1994: 13: 1448. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Mitä terveydenhuolto on? Erikoislääkäri 1994: 2: 34.

Lapsityöläisten ankara elämä. Suomen Lääkärilehti 1994: 15: 1660. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Turun lääninlasaretti. Suomen Lääkärilehti 1994: 16: 1770. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Oskar Nordqvist, Lahden kaupunginlääkäri 1910–1930. Osa 1. Hollolan Lahti 2: 20–22, 1994. Osa 2. Hollolan Lahti 3: 4–6, 1994. Kirjoitus on kotisivuilla.

Alexis Carrel – fysiologi, kirurgi ja sosiologi. Suomen Lääkärilehti 1994: 18–19: 2019. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Anders Chydenius myös terveydenhuollon kehittäjä. Etelä-Suomen Sanomat N:o 178, s. 2, 6.7.1994. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Mätäkuulle ei ole tieteellisiä perusteita. Etelä-Suomen Sanomat N:o 190, s. 8, 18.7.1994. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Muistakaa varoa myrkkysieniä! Etelä-Suomen Sanomat N:o 211, s. 2, 8.8.1994. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Perunan historiaa. Suomen Lääkärilehti 1994: 24: 2377. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Santorio Santorio, tieteellisen fysiologian uranuurtaja. Suomen Lääkärilehti 1994: 25: 2483. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Thomas Dover ja oopiumi. Suomen Lääkärilehti 1994: 27: 2717. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sardonisesta naurusta ja laskiaisesta. Nuori lääkäri N:o 9, s. 69, 1994

Fysiognomia. Suomen Lääkärilehti 1994: 28: 2836. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Rudolf Virchow ja demokraattinen terveydenhuolto. Suomen Lääkärilehti 1994: 29: 2986

Vinkistä vihiä: Yhdyntäyskä. Duodecim 1994: 18: 1731, 1742

Myyräkuume lisääntyy syksyllä. Etelä-Suomen Sanomat N:o 281, s. 8, 17.10.1994. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Malaria leviää tulvien mukana uusille seuduille. Etelä-Suomen Sanomat N:o 289, s. 15, 25.10.1994

Koiran suolinkainen vaaraksi myös ihmiselle. Etelä-Suomen Sanomat N:o 295, s. 10, 31.10.1994. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Benjamin Rush ja hänen herooiset hoitonsa. Suomen Lääkärilehti 1994: 31: 3233. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kurkkumätä lisääntyy jälleen Venäjällä, Suomessa ei ole epidemiavaaraa. Etelä-Suomen Sanomat N:o 308, s. 10, 14.11.1994. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kuppataudin aiheuttama paralysia. Suomen Lääkärilehti 1994: 34: 3651–3652. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Zacharias Cygnaeus, Hollolan kirkkoherra 1811–1819. "Ei ol luulo tielov viärtti", Hollolan kotiseutukirja VIII: 4–15. Hollolan Kotiseutuyhdistys ry, Lahti 1994. Kirjoitus on kotisivuilla.

Pyhän Lucian suojatit. Duodecim 1994: 22: 2093–2097. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Sairaalanmäen vaiheita [Osa 1]. Hollolan Lahti 4: 4–7, 1994

Henrik Harpestraeng, Pohjoismaiden ensimmäinen lääkäri. Suomen Lääkärilehti 1994: 35: 3779. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Samuel Roos – lääkäri ja sanaseppä. Suomen Lääkärilehti 1994: 36: 3905. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Kuolemantanssi – dance macabre. Etelä-Suomen Sanomat N:o 347, s. 11, 24.12.1994. Aiheesta on kirjoitus kotisivuilla.

Luettelon jatko-osat:

Osa 2, kirjoitukset vuosina 1995–1999
Osa 3, kirjoitukset vuosina 2000–2003
Osa 4, kirjoitukset vuosina 2004–2006
Osa 5, kirjoitukset vuodesta 2007

TAKAISIN KOTISIVUN HAKEMISTOON