Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1980
Toimituskunta Arno Forsius, Eeva Rissanen, Erkki Kariola ja Heikki Mantere, 204s

Sisältö:
Poliittinen Päijät-Häme, Olavi Anttila
Vanhusväestön hoito-ongelmista lahdessa, Arno Forsius
Korpi-Jaakon toiminta Artjärvellä 1731-1740
Ratsastajapatsas 1970-luvun Lahdessa, Kimmo Kaloinen
Jätevesijärvestä Vesijärveksi, Juha Keto
Päijät-Hämeen alueen tutkimustarvekartoitus, Heidi Mikkola
Supikoira - vakiintunut laji Päijät-Hämeen eläimistöön, Lasse Tuominen
Kuolleisuus Päijät-Hämeessä Suomen sodan vuosina 1808-1809, Oiva Turpeinen
Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opetettavien aineiden täydennyskoulutustarve Päijät-Hämeen talousalueen toimipaikoissa, Marjatta Venkula

Katsauksia
Jouko Heinonen, Päijät-Häme sai maakuntamuseon
Esko Vesikansa, Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
Pidettyjä esitelmiä
Aimo Halila, Päijät-Hämeen hallinnollisista oloista ja niiden muutoksista
Unto Tupala, Lahden kylästä Päijät-Hämeen maakuntakeskukseksi
Matkakuvauksia
Eeva Rissanen, Laivamatka Lahdesta Jyväskylään 1912
"Tuulihattu", patikkaretkiltä muistiin merkittyä
Arvostelu
Anneli Mäkelä, Nastolan historia I, arvostelija Jouko Heinonen (Nastolalaisten historia)

Päijät-Hämeestä v. 1979 ilmestynyttä kirjallisuutta
Päijät-Hämeen tutkimusseuran toimintakertomus ja tuloslaskelma 1979
Päijät-Hämeen tutkimusseuran hallitus ja toimihenkilöt v. 1980.

Sulje ikkuna