Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1986
Toimituskunta Arno Forsius, Eeva Rissanen, Jaakko Syrjämäki ja Heikki Mantere. 136s.

Sisältö:
Päijät-Hämeen keskussairaalahankkeen kolmas vaihe (1947-1963), Arno Forsius
Sveitsiläiset juustonvalmistajat Päijät-Hämeessä, Arno Forsius
Lahden kaupungin talous 1978-84 verrattuna Ouluun, Poriin, Kuopioon ja Jyväskylään, Heikki Helin
Paikallisen kehittämistyön edellytyksiä ja reunaehtoja etsimässä, Juha Karppinen
Pulkkilanharju - Vaelluslintujen silta Päijänteen yli
Lahden sisäisen linja-autoliikenteen vaiheet, Hannu Kivilä
Muuttuva kunta ja sen tehtävien muodostus, Aimo Ryynänen
Kaunokirjallinen koulumuistelma, Jouko Tallimäki
Metsäalan ammattiopetusta ja luonnontutkimusta Evolla, Väinö Turpeinen
Lahden soittokuntia vuosina 1883-1917, Jarmo Vanhapelto
Kymmenes vuosi Päijät-Hämeen avoimen korkeakoulun opiskelijana, Pekka Partanen

Päijät-Hämeen tutkimusseura toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 1985
Päijät-Hämettä koskevaa kirjallisuutta ja julkaisuja vuodelta 1985

Sulje ikkuna