Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1990
Toimittaja Esa Hassinen, 126 s.

Sisältö:
Lahti — kaupunki vailla ominaisuuksia, Antti Karisto
Honkapirtti, entinen Merilä, Arno Forsius
Orimattilan Heinämaan kylän puuastoiden teko ja myynti, Marketta Huitu
Kirkonkokousten pöytäkirjojen mikrofilmit Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjastossa 1990, Anni Pakarinen
Päijät-Hämeen keskussairaalahankkeen neljäs vaihe 1964—1976, Arno Forsius
Psykiatrian palvelut Päijät-Hämeessä ja psykiatrian palvelujen käyttö v. 1988, Kirsti Heikkilä
Kasvihuoneilmiö ei vielä näy Lahden Launeella,Pentti Vuorio
Piirteitä Lammin ilmastosta, Esko Elomaa
Lahden kaupunkisuunnitteluviraston julkaisut v. 1990
Päijät-Hämeen tutkimusseuran toiminta vuonna 1989

Sulje ikkuna