Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 1992-1993
Toimittaja Reijo Jouttimäki, 70s.

Sisältö:
Johdanto, Reijo Jouttimäki
Helsingin yliopiston Lammin biologinen tutkimusasema, Jaakko Syrjämäki
Päijät-Hämeen korkeakouluyhdistys ja kesäyliopisto, Leena Ylä-Anttila
Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Samuli Koivula
Helsingin yliopiston tietopalveluyhtiöt, Heikki Lampi
Teknillinen korkeakoulu tehostamaan Lahden voimavarojen käyttöä, Juhani Rautiainen
Ammattikorkeakoulu Lahdessa, Juhani Honka

Sulje ikkuna