Vuosikirja 2016

Kaikkien aikojen Salpausselkä
Päijä-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2016
Toimittaneet: Matti Oijala, Jukka Oksa, Ossi Nummela ja Heidi Andersson. Ulkoasu: Katariina Pakarinen.
ISSN: 0359-7415 ISBN: 978-951-96338-7-9
Paino: Aldus Oy, Lahti

Lukijalle. Salpausselän monet merkitykset. Ville Marjomäki
Johdanto. Matti Oijala
Geopark Päijät-Hämeeseen — keskeisiä kysymyksiä. Keijo Nenonen, Tapio Kananoja ja Jari Nenonen
Ihmistoiminnan vaikutus Salpausselkien pohjaveteen. Heidi Andersson
Maaseudun ja taajamien rakentaminen Salpausselkien alueella. Eeva Aarrevaara
Hollolan kylät kuin helminauha. Saara Hakaste
Maalaiskyliä Vesijärveltä itään. Matti Oijala
Selänteitten sylissä — Lahden ensimmäinen asemakaava ja kauppalan rakentajat. Riitta Niskanen
Lahti, liikenne ja Salpausselkä. Janne Ridanpää
Radanrakentajien kalmistot Päijät-Hämeessä. Riihimäen – Pietarin rautatien rakentaminen Päijät-Hämeessä. Mari Lakka
Salpausselkä sodan näyttämönä: Lahden taistelu 1918. Hannu Takala
Luonnosta taiteeseen, taiteesta luontoon — Maataiteilija Olavi Lanu. Maija-Riitta Kallio
Salpausselkä -nimen käytöstä. Marja Huovila
Salpausselkä — sieluni maisema. Minun elämäni Salpausselän äärellä. Kari Porra

Sulje ikkuna