Arkeologian jaos

Päijät-Hämeen tutkimusseuran yhteydessä toimii arkeologian jaos. Jaoksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Päijät-Hämeen esihistoriaa ja historiaa, sekä edistää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja siten vaikuttaa elinympäristön parantumiseen, elämänlaadun kohoamiseen ja ihmisten viihtyvyyteen omalla kotiseudullaan. Tiedotamme arkeologian kannalta kiinnostavista tapahtumista ja kaivauksista.

Arkeologian jaos järjestää vuosittain illanvieton, jossa on esitelmiä mm. arkeologiasta, historiasta ja arkkitehtuurista. Lisäksi jaos tekee omatoimisia retkiä maastoon arkeologisille kohteille, sekä osallistuu alan tapahtumiin.

Arkeologian jaos kokoontuu 1-2 kuukauden välein. Kokoontumisissa keskustellaan esimerkiksi tiedossa olevista tapahtumista ja retkistä, uusimmista julkaisuista ja arkeologisista löydöistä, sekä kaikenlaisesta aiheeseen liittyvästä toiminnasta.

Päijät-Hämeen tutkimusseuran vuosikirja 2008-2009 – Hirviveneestä hullukaaliin, käsittelee arkeologiaa ja on jaoksemme toimittama (ks. julkaisut tai suora linkki).

Yhteystiedot

Kimmo Puranen, kimmopuranen(at)suomi24.fi, puh: 050-524 8963
Eero Siljander, eero.siljander(at)gmail.com, puh: 050-577 3402

Toimintaamme ovat tervetulleita kaikki Päijät-Hämeen muinaisuudesta kiinnostuneet.