Syyskokouksen 8.12. valintoja ja päätöksiä

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 8.12.20 korona-pandemian rajoitusten vuoksi lähi- ja etäkokouksena. 15 henkilöä oli etäyhteydellä ja kolme paikalla Lahden kaupungin palvelutorin Aalto-kabinetissa. Puheenjohtaja Terhi Pietiläinen avasi kokouksen ja esitteli vuoden 2020 vuosikirjan Heidi Anderssonin ja Terhi Pietiläisen toimittaman ”Merkillinen maakunta – laulun ja soiton Päijät-Häme”.

Uudistetut säännöt olivat nyt kokouksessa toisessa käsittelyssä, ja ne hyväksyttiin yksimielisesti.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ahonen Lahdesta, kun Terhi Pietiläinen kertoi, ettei enää jatka puheenjohtajana. Hallitukseen valittiin uudelleen vuosille 2021-2022 Heidi Andersson, Senja Jouttimäki, Satu Lehtola ja Janne Ridanpää. Hallituksessa jatkavat Kirsti Nenye (sihteeri), Ossi Nummela ja Matti Oijala.

Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2021.

Vastaa